Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkoła Podstawowa w Poniecu - SP PONIEC
Zdjęcie

***Rekrutacja do klas I --> Komunikaty --> Ważne komunikaty***

 


 

Obrazek
Obrazek

Budynek A, ul. Szkolna 8

Rozpoczęcie budowy było poprzedzone wieloma trudnościami, przy czym należy wymienić głównie problemy finansowe. Zgodę na rozpoczęcie budowy udało się uzyskać w okresie kiedy to dyrekcja była zmuszona do wynajmowania innego pomieszczenia w świetlicy PGR. Pracę rozpoczęło 18 stycznia 1968 roku Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Część robót wykonano w ramach prac społecznych. Za przykład może posłużyć przepracowanie 1600 godzin przez uczniów w roku 1968. Prace zostały uwieńczone uroczystym otwarciem nowego gmachu w dniu 2 września 1969 r. Od tej pory szkoła w Poniecu wzbogaciła się o salę gimnastyczną, stołówkę oraz 8 sal lekcyjnych, w tym pracownie: techniczną i fizyko-chemiczną. Zmiany, które przyniosła wprowadzona reforma oświaty, skłoniły nas do zrezygnowania z powyższych pracowni na rzecz specjalistycznej izby do nauki przyrody.


Obrazek
Obrazek

Budynek B, ul. Szkolna 9

Budynek ten został oddany do użytku w 1862 r. Obiekt był wielokrotnie modernizowany. Najpierw dobudowano jedno skrzydło, a w 1889r. drugie. W czasach zaborów mieściła się w nim szkoła komunalna, w której nauczano w języku niemieckim. Po II wojnie światowej, czyli od 1945 roku znajdowała się tutaj szkoła podstawowa. Przez wiele lat był to jedyny gmach szkolny w Poniecu. Od roku 1968 w budynku uczyły się dzieci z klas I-III. Od 1.09.1999r. do 31.08.2017r. mieściło się w nim Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego. Znajduje się tu 11 sal lekcyjnych min. gabinet fizyczno-chemiczny, biologiczny, geograficzny, historyczny, polonistyczny oraz pracowania  informatyczna.


Obraz

Budynek C, ul. Krobska 16

Na dwóch kondygnacjach budynku, znajduje się osiem sal lekcyjnych w pastelowych kolorach oraz duży hol, dla spotkań apelowych podczas złej pogody. Jest salka gimnastyczna, kuchnia, stołówka oraz punkt biblioteczny wyposażony w księgozbiór i czasopisma dla najmłodszych. Do nowego budynku uczęszcza ponad stupięćdziesięciu uczniów i uczą się pod opieką ośmiu nauczycieli. W szatniach uczniowie mają do dyspozycji zakluczane szafki.