Historia naszej szkoły

Poniec w chwili odzyskania niepodległości posiadał trzy szkoły. Szkołę Komunalną 6- klasową, szkołę katolicką i szkołę dokształcającą dla młodzieży rzemieślniczej.

1919-1939 - największą placówką oświatową była szkoła powszechna, nosząca początkowo nazwę szkoły komunalnej.

1921/1922 - z początkiem roku szkolnego nastąpiło przekształcenie dotychczasowej szkoły 6- klasowej na szkołę 7- klasową.

W pierwszej połowie lat dwudziestych podjęto decyzję o połączeniu szkoły powszechnej z katolicką. Pierwszym polskim kierownikiem (rektorem) szkoły komunalnej został Stanisław Piszczek zmieniający nazwisko w późniejszym czasie na Zamorski.

1 lutego 1930 - kierownikiem zostaje Stanisław Romanowski. Kadra nauczycielska ze względów ekonomicznych była nieliczna. Pewnym odciążeniem zarówno dla kadry jak i dla budżetu byli bezpłatni praktykanci seminariów nauczycielskich. Jednym z takich praktykantów był Leon Mulczyński, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Lesznie, który w czasie praktyki uczył klasę II liczącą 69 uczniów. Nauczyciele miejscowej szkoły stanowili wzór ofiarności i patriotyzmu. Szkoła Powszechna pełniła nie tylko rolę dydaktyczną ale również wychowywała w duchu patriotycznym. Dzieci i młodzież szkolna brały udział w organizowaniu świąt narodowych - 3 maja i 11 listopada. Jedna z najwcześniejszych relacji na temat obchodów Święta Konstytucji 3 Maja pochodzi z roku 1920.

1931 - od tego roku klasy I i II odbywały zajęcia razem ze względu na oszczędności. Podobnie od roku 1933 zajęcia wszystkich roczników odbywały się w ramach jednej klasy. System ten utrzymał się do 1939 roku.

1939 - 1945 - czas okupacji hitlerowskiej pozbawił dzieci możliwości nauczania w języku polskim. Utworzono dla nich szkołę w której uczono po niemiecku na bardzo niskim poziomie.

12 - 15 lutego 1945 - Powojenna odbudowa obejmowała również oświatę. Wznowienie działalności Szkoły Powszechnej nastąpiło po opuszczeniu miasta przez Niemców. W tych dniach odbyły się zapisy do szkoły i prawie natychmiast rozpoczęła się nauka.

15 kwietnia 1945 - roku działalność wznowiła Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa - od 1947 roku Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Trzecią placówką była dwuletnia Gminna Szkoła Rolnicza zlikwidowana w 1949roku.

1953 - Jan Drożdzyński odchodzi z funkcji dyrektora szkoły, a nowym zostaje Antoni Fornalik pełniąc tę funkcję do 1958.

1954 - obwód Szkoły Podstawowej oprócz Ponieca obejmował także Śmiłowo i Wydawy. Dzieci z Drzewiec, Dzięczyny, Janiszewa, Miechcina i Waszkowa również uczyły się w SP Poniec, lecz dopiero gdy ukończyły klasę IV w swoich szkołach.

22 listopada 1956 - powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły składającego się z 38 osób. Przewodniczącym został Adam Matysiak.
Pomysł rozbudowy szkoły pojawił się już na początku lat 50-tych, jako że w miarę wzrostu liczby uczniów rosło zapotrzebowanie na nowy gmach szkolny. Zaczęto rozprowadzać cegiełki, organizować kwesty uliczne. Zakupiono już nawet pewną ilość materiałów budowlanych. Niestety, doszło do sprzeciwu władz powiatowych.

1958 - nowym dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Dembiński.

24 września 1959 - inspektor Liebert na sesji MRN jasno twierdzi, że są gminy potrzebujące znacznie większej pomocy niż gmina Poniec.
Poniec nie traci jednak nadziei. Dochodzi do kolejnego przedsięwzięcia. Przy Miejskim Komitecie Frontu Jedności Narodu powołano 12- osobowy zespół, przewodniczył mu Stanisław Maślonka. Zespół pozyskał do września 1959 roku 49 tys. złotych. Pieniądze zostawały jednak tylko i wyłącznie do dyspozycji władz centralnych, które ponownie nie zgodziły się na plan budowy nowego gmachu szkoły.

1962 - mimo zdecydowanego sprzeciwu władz, MRN czyni dalsze starania o rozbudowę szkoły.

1966-1970 - dyrekcja została zmuszona (z powodu trudnej sytuacji bazowej) do wynajęcia dwóch pomieszczeń w świetlicy PGR. W tych latach też udało się wywalczyć upragnioną zgodę na budowę.

18 stycznia 1968 - pracę rozpoczęło Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Na pochwałę zasługuje częściowe wykonanie prac (w ramach czynów społecznych) przez uczniów (1600 godzin) i innych mieszkańców.

2 września 1969 - uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo oddanym gmachu szkolnym. Od tej pory szkoła dysponowała 17 izbami lekcyjnymi i salą gimnastyczną.

10 listopada 1969 - kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego podejmuje decyzję o nadaniu szkole w Poniecu imienia

15 września 1970 - oddanie do użytku starego gmachu szkolnego, który był remontowany.

27 września 1970 - uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Poniecu imienia majora Henryka Sucharskiego- bohaterskiego dowódcy obrony Westerplatte w 1939 roku.

Lata 70-te - przyniosły zmiany w ustroju szkolnym, utworzono zbiorcze szkoły gminne. W Poniecu dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został Mieczysław Krauze.

1978 - gmina została podzielona na trzy duże obwody. Były to: Poniec (604 uczniów), Żytowiecko (268 uczniów) i Sarbinowo (201 uczniów)

1984/85 - nastąpiła likwidacja Zbiorczej Szkoły Gminnej w Poniecu, będąca następstwem niepowodzenia szkolnej reformy z lat 70-tych.

1 września 1984 - w gminie zostaje utworzony Inspektorat Oświaty i Wychowania. Zaczyna on funkcjonować jako jednostka administracji państwowej, gdzie inspektorem zostaje Mieczysław Krauze, a po przejściu na emeryturę - Bolesław Lipowicz. Inspektorat istniał do 1990 roku.

28 maja 1990 - likwidacja Inspektoratu Oświaty i Wychowania.

13 czerwca 1990 - konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w którym wyłoniono mgra Bolesława Lipowicza.

1 stycznia 1991 - likwidacja ZEAS-u. Obowiązki przejmują dyrektorzy poszczególnych szkół.

19 maja 1991 - odwiedziny szkoły przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Jerzego Strobę w dniu wizytacji pasterskiej, parafii Poniec.

sierpień 1991 - pobyt naszych uczniów w zaprzyjaźnionej gminie Lienden w Holandii.

17 grudnia 1992 - grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego wydaje gazętkę o nazwie "Szkolny Peryskop".

25 października 1993 - pobyt niewidomego poety Stanisława Leona Machowiaka; "jesteście więksi ode mnie tylko o światło".

28 kwietnia 1994 - show Janusza Chomontka rekordzisty Księgi Guinnessa.

17 września 1994 - społeczność naszej szkoły bierze udział w ogólnopolskiej kampani "Sprzątanie Świata - Polska".

1 września 1995 - 10 - letnia Emilka i jej młodszy brat Paweł są pierwszymi w byłym województwie leszczyńskim zdrowymi dziećmi, które spełniają obowiązek szkolny w domu. Ich edukacją zajmują się rodzice.

listopad 1995 - ukazuje się pierwszy numer "Biuletynu Szkolnego" mającego na celu informowanie społeczeństwa o problemach Szkoły. Redagowany przez zespół wyłoniony z grona nauczycielskiego.

4 marca 1996 - udział uczniów klas VI w teleturnieju "Krzyżówka 13 - latków". Po udanym występie i wykazaniu się sporą wiedzą wygrali uczniowie z Ponieca przygotowywani przez p. Annę Krauze i Teresę Węgielską. Największy wkład w zwycięstwo wniosła liderka drużyny Sławomira Lisiak, która w finale odgadła hasło: "Każdy medal ma dwie strony".

lipiec, sierpień 1996 - remont generalny zewnętrznych elewacji budynków A i B.

23 stycznia 1997 - zespół redakcyjny "Szkolnego Peryskopu" odwiedza redakcję lokalnego pisma "ABC".

24 marca 1997 - w tym dniu dwanaście osób odwiedza studio leszczyńskiego radia - "Na dzień dobry i dobranoc - Radio Elka".

lipiec, sierpień 1997 - rozbudowa budynku A do którego dobudowano salę do gimnastyki korekcyjnej i magazyn sprzętu sportowego.

1 września 1999 - najmłodsi uczniowie z klas I - III naszej szkoły rozpoczynają naukę w nowym budynku C.

24 czerwca 1999 – po raz pierwszy uczniowie klas VI otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i będą przyjmowani do nowo utworzonego Publicznego Gimnazjum w Poniecu.

1 września 2002 – powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej mgr. Ryszardowi Godziewskiemu do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu.

1 września 2002 - Po raz pierwszy od kilkunastu lat w nauczaniu zintegrowanym zajęcia są prowadzone tylko w dwóch oddziałach klas pierwszych.

1 marca 2003 – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej wyłonionego w drodze konkursu obejmuje mgr Ryszard Godziewski.

1 września 2003 - w budynku A zostaje oddana do użytku nowa ekologiczna kotłownia gazowa.

1 września 2004 - Remont kapitalny stropodachu w części stołówkowo-jadalnej. Dach otrzymuje nowe ocieplone poszycie papowe.

1 września 2004 - We wszystkich oddziałach nauczania zintegrowanego nauka odbywa się tylko na poziomie a, b.

29 lipca 2005 - Remont kapitalny stropodachu w części dydaktycznej. Nad izbami lekcyjnymi występuje nowe ocieplone poszycie papowe.

1 września 2005 - Niż demograficzny wkracza do klas IV-VI i nauka w klasach IV odbywa się na poziomie dwóch oddziałów.

31 lipca 2006 - Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w bloku dydaktycznym - piętro i parter oraz w bloku żywieniowym a także front szkoły.

8 sierpnia 2007 - Remont kapitalny stropodachu w części łącznikowej i sali gimnastycznej. Dokończenie wymiany stolarki okiennej w łączniku szkoły wraz z szatniami i pomieszczeniami administracyjnymi.

6 sierpnia 2008 - Remont kapitalny izb lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznej z ekonomicznym oświetleniem , remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe podłogi ze zgrzewanej wykładziny PCV) na piętrze budynku przy ul. Szkolnej. Remont kapitalny izb lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznej, remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe podłogi ze zgrzewanej wykładziny PCV) na piętrze budynku przy ul. Szkolnej.

7 sierpnia 2009 - Remont kapitalny izb lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznej z ekonomicznym oświetleniem , remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe podłogi ze zgrzewanej wykładziny PCV) na parterze budynku przy ul. Szkolnej oraz korytarza na piętrze.

1 września 2009 - Rozpoczyna rok szkolny rekordowo niska liczba 266 uczniów.

1 września 2010 - Rozpoczyna rok szkolny rocznik 2003 tworząc w klasach I trzy oddziały - A, B, C. Zakończono wakacyjny remont kapitalny pomieszczeń biurowych (wymiana instalacji elektrycznej z ekonomicznym oświetleniem, remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe panelowe podłogi) na parterze budynku przy ul. Szkolnej, oraz wymiana instalacji elektrycznej korytarza na parterze i holu.

1 września 2013 - Rozpoczyna rok szkolny rocznik 2006 tworząc w klasach I trzy oddziały - A, B, C. oraz rocznik 2003, który w klasach IV tworzy oddziały A, B, i C. Zakończono wakacyjny remont kapitalny korytarza i łącznika na parterze, który uwieńczono zawieszeniem nowych gablot. W klasach IV - VI wprowadzono e-dziennik, który całkowicie zastąpił tradycyjne zapisy w wersji papierowej, oraz pozwolił uczniom i rodzicom na bieżący wgląd w osiągnięcia.

21 stycznia 2014 - Przekazano plac (boisko asfaltowe z nieutwardzonym obok boiskiem do mini piłki nożnej oraz skocznię skoku w dal i wzwyż) pod budowę nowej hali widowiskowo-sportowej. Hala będzie posiadać pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz siatkówki. W obiekcie znajdzie się także bowling, sala do squasha oraz yorki ball. Zainstalowane zostaną kotary, które umożliwią jednoczesne odbywania zajęć przez 3 grupy uczniów. Obiekt będzie posiadał trzy wejścia. Poza głównym, przewidziano osobne wejście dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Powstanie także łącznik ze szkołą podstawową.
Całkowita powierzchnia będzie wynosić 2774 m2. Widownia pomieści 160 miejsc siedzących i 60 stojących. Hala będzie w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1 września 2014 - Rozpoczyna rok szkolny rocznik 2008 (sześciolatki)  tworząc w klasach I cztery oddziały - A, B, C, D. Zakończono wakacyjny remont kapitalny świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Szkolnej. W klasach I - VI wprowadzono e-dziennik, który całkowicie zastąpił tradycyjne zapisy w wersji papierowej, oraz pozwolił uczniom i rodzicom na bieżący wgląd w osiągnięcia.

1 września 2015 - Kolejny rocznik 2009 (sześciolatki) rozpoczyna rok szkolny tworząc w klasach I trzy oddziały - A, B, C. Zakończono wakacyjny remont kapitalny pomieszczeń (na piętrze) po byłym przedszkolu dostosowując je do szkolnej działalności dydaktycznej. W bud A na ul. Szkolnej przeprowadzono duże zadanie inwestycje na kwotę netto 152 278,97 zł. mające na celu wykonanie nowej elewacji na budynku. Fotorelacja - http://www.poniec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3471:remont-elewacji-budynku-szkoy-podstawowej-w-poniecu-&catid=37:inwestycje-2015&Itemid=86

4 grudnia 2015 - 4 grudnia 2015 roku zapisuje się w historii naszej szkoły jako wyjątkowa data. Tego dnia do użytkowania została oddana jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w ostatnich latach - hala widowiskowo-sportowa, z której będą korzystać uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Ponieca pan Jacek Widyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pan Jerzy Kusz. Uroczystość otwarcia obiektu była doskonałą okazją do podziękowań, których dokonał dyrektor Ryszard Godziewski.
Kompleks hali składa się z dwóch kondygnacji: parteru i piętra. Hala posiada wyposażenie i wszystkie instalacje wymagane w tego typu obiektach. Na parterze znajduje się pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią umożliwiającą organizację rozgrywek typu mistrzowskiego, squash, MiniBall 2x2, szatnie, biura, a także magazyny sprzętu sportowego i zaplecza socjalne. Wymiary płyty boiska umożliwiają prowadzenie gier zespołowych, takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, halowa piłka nożna, tenis ziemny, badminton. Na piętrze mieści się siłownia oraz wielofunkcyjne salki gimnastyczne przeznaczone do ćwiczeń fitness, aerobiku, gimnastyki korekcyjnej, tańca oraz rytmiki. W drugiej części budynku mieści się sala bilardowa oraz bowling. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Fotorelacja - http://www.osir.poniec.pl/galerie?directory=4-12-2015-otwarcie-hali-widowiskowo-sportowej-w-poniecu

4 września 2017 - rozpoczynamy rok szkolny (nie 1 września, ponieważ obowiązujące przepisy oświatowe stanowią, że jeżeli 1 września przypada w piątek, sobotę lub niedzielę - uczniowie wracają do szkoły w pierwszy dzień roboczy po weekendzie), w którym klasy Publicznego Gimnazjum w Poniecu stają się oddziałami 8-letniej szkoły podstawowej przez najbliższe dwa lata. Uczniowie klas szóstych w czerwcu 2017 r. otrzymali promocję do klasy siódmej. Rozpoczynamy nowy etap w polskiej edukacji, stając się ośmioletnią szkołą podstawową, do której uczęszczać będzie 520 uczniów i będzie zatrudnionych 49 pedagogów.

3 września 2018 - rozpoczynamy rok szkolny (nie 1 września, ponieważ obowiązujące przepisy oświatowe stanowią, że jeżeli 1 września przypada w piątek, sobotę lub niedzielę - uczniowie wracają do szkoły w pierwszy dzień roboczy po weekendzie), w którym klasy ostatnie klasy – III - Publicznego Gimnazjum w Poniecu są oddziałami 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie klas siódmych w czerwcu 2018 r. otrzymali promocję do klasy ósmej. W tym roku szkolnym 2018/2019 w miesiącu kwietniu odbędą się dwa egzaminy – ósmoklasisty i gimnazjalny.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dn. 30 stycznia 2018 r. nasza szkoła  - Szkoła Podstawowa w Poniecu przyjmuje imię podpułkownika doktora Bernarda Śliwińskiego z dniem 1 września 2018 r.