Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Historia - SP PONIEC

Historia naszej szkoły

Poniec w chwili odzyskania niepodległości posiadał trzy szkoły. Szkołę Komunalną 6- klasową, szkołę katolicką i szkołę dokształcającą dla młodzieży rzemieślniczej.

1919-1939 - największą placówką oświatową była szkoła powszechna, nosząca początkowo nazwę szkoły komunalnej.

1921/1922 - z początkiem roku szkolnego nastąpiło przekształcenie dotychczasowej szkoły 6- klasowej na szkołę 7- klasową.

W pierwszej połowie lat dwudziestych podjęto decyzję o połączeniu szkoły powszechnej z katolicką. Pierwszym polskim kierownikiem (rektorem) szkoły komunalnej został Stanisław Piszczek zmieniający nazwisko w późniejszym czasie na Zamorski.

1 lutego 1930 - kierownikiem zostaje Stanisław Romanowski. Kadra nauczycielska ze względów ekonomicznych była nieliczna. Pewnym odciążeniem zarówno dla kadry jak i dla budżetu byli bezpłatni praktykanci seminariów nauczycielskich. Jednym z takich praktykantów był Leon Mulczyński, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Lesznie, który w czasie praktyki uczył klasę II liczącą 69 uczniów. Nauczyciele miejscowej szkoły stanowili wzór ofiarności i patriotyzmu. Szkoła Powszechna pełniła nie tylko rolę dydaktyczną ale również wychowywała w duchu patriotycznym. Dzieci i młodzież szkolna brały udział w organizowaniu świąt narodowych - 3 maja i 11 listopada. Jedna z najwcześniejszych relacji na temat obchodów Święta Konstytucji 3 Maja pochodzi z roku 1920.

1931 - od tego roku klasy I i II odbywały zajęcia razem ze względu na oszczędności. Podobnie od roku 1933 zajęcia wszystkich roczników odbywały się w ramach jednej klasy. System ten utrzymał się do 1939 roku.

1939 - 1945 - czas okupacji hitlerowskiej pozbawił dzieci możliwości nauczania w języku polskim. Utworzono dla nich szkołę w której uczono po niemiecku na bardzo niskim poziomie.

12 - 15 lutego 1945 - Powojenna odbudowa obejmowała również oświatę. Wznowienie działalności Szkoły Powszechnej nastąpiło po opuszczeniu miasta przez Niemców. W tych dniach odbyły się zapisy do szkoły i prawie natychmiast rozpoczęła się nauka.

15 kwietnia 1945 - roku działalność wznowiła Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa - od 1947 roku Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Trzecią placówką była dwuletnia Gminna Szkoła Rolnicza zlikwidowana w 1949roku.

1953 - Jan Drożdzyński odchodzi z funkcji dyrektora szkoły, a nowym zostaje Antoni Fornalik pełniąc tę funkcję do 1958.

1954 - obwód Szkoły Podstawowej oprócz Ponieca obejmował także Śmiłowo i Wydawy. Dzieci z Drzewiec, Dzięczyny, Janiszewa, Miechcina i Waszkowa również uczyły się w SP Poniec, lecz dopiero gdy ukończyły klasę IV w swoich szkołach.

22 listopada 1956 - powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły składającego się z 38 osób. Przewodniczącym został Adam Matysiak.
Pomysł rozbudowy szkoły pojawił się już na początku lat 50-tych, jako że w miarę wzrostu liczby uczniów rosło zapotrzebowanie na nowy gmach szkolny. Zaczęto rozprowadzać cegiełki, organizować kwesty uliczne. Zakupiono już nawet pewną ilość materiałów budowlanych. Niestety, doszło do sprzeciwu władz powiatowych.

1958 - nowym dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Dembiński.

24 września 1959 - inspektor Liebert na sesji MRN jasno twierdzi, że są gminy potrzebujące znacznie większej pomocy niż gmina Poniec.
Poniec nie traci jednak nadziei. Dochodzi do kolejnego przedsięwzięcia. Przy Miejskim Komitecie Frontu Jedności Narodu powołano 12- osobowy zespół, przewodniczył mu Stanisław Maślonka. Zespół pozyskał do września 1959 roku 49 tys. złotych. Pieniądze zostawały jednak tylko i wyłącznie do dyspozycji władz centralnych, które ponownie nie zgodziły się na plan budowy nowego gmachu szkoły.

1962 - mimo zdecydowanego sprzeciwu władz, MRN czyni dalsze starania o rozbudowę szkoły.

1966-1970 - dyrekcja została zmuszona (z powodu trudnej sytuacji bazowej) do wynajęcia dwóch pomieszczeń w świetlicy PGR. W tych latach też udało się wywalczyć upragnioną zgodę na budowę.

18 stycznia 1968 - pracę rozpoczęło Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Na pochwałę zasługuje częściowe wykonanie prac (w ramach czynów społecznych) przez uczniów (1600 godzin) i innych mieszkańców.

2 września 1969 - uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo oddanym gmachu szkolnym. Od tej pory szkoła dysponowała 17 izbami lekcyjnymi i salą gimnastyczną.

10 listopada 1969 - kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego podejmuje decyzję o nadaniu szkole w Poniecu imienia

15 września 1970 - oddanie do użytku starego gmachu szkolnego, który był remontowany.

27 września 1970 - uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Poniecu imienia majora Henryka Sucharskiego- bohaterskiego dowódcy obrony Westerplatte w 1939 roku.

Lata 70-te - przyniosły zmiany w ustroju szkolnym, utworzono zbiorcze szkoły gminne. W Poniecu dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został Mieczysław Krauze.

1978 - gmina została podzielona na trzy duże obwody. Były to: Poniec (604 uczniów), Żytowiecko (268 uczniów) i Sarbinowo (201 uczniów)

1984/85 - nastąpiła likwidacja Zbiorczej Szkoły Gminnej w Poniecu, będąca następstwem niepowodzenia szkolnej reformy z lat 70-tych.

1 września 1984 - w gminie zostaje utworzony Inspektorat Oświaty i Wychowania. Zaczyna on funkcjonować jako jednostka administracji państwowej, gdzie inspektorem zostaje Mieczysław Krauze, a po przejściu na emeryturę - Bolesław Lipowicz. Inspektorat istniał do 1990 roku.

28 maja 1990 - likwidacja Inspektoratu Oświaty i Wychowania.

13 czerwca 1990 - konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w którym wyłoniono mgra Bolesława Lipowicza.

1 stycznia 1991 - likwidacja ZEAS-u. Obowiązki przejmują dyrektorzy poszczególnych szkół.

19 maja 1991 - odwiedziny szkoły przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Jerzego Strobę w dniu wizytacji pasterskiej, parafii Poniec.

sierpień 1991 - pobyt naszych uczniów w zaprzyjaźnionej gminie Lienden w Holandii.

17 grudnia 1992 - grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego wydaje gazętkę o nazwie "Szkolny Peryskop".

25 października 1993 - pobyt niewidomego poety Stanisława Leona Machowiaka; "jesteście więksi ode mnie tylko o światło".

28 kwietnia 1994 - show Janusza Chomontka rekordzisty Księgi Guinnessa.

17 września 1994 - społeczność naszej szkoły bierze udział w ogólnopolskiej kampani "Sprzątanie Świata - Polska".

1 września 1995 - 10 - letnia Emilka i jej młodszy brat Paweł są pierwszymi w byłym województwie leszczyńskim zdrowymi dziećmi, które spełniają obowiązek szkolny w domu. Ich edukacją zajmują się rodzice.

listopad 1995 - ukazuje się pierwszy numer "Biuletynu Szkolnego" mającego na celu informowanie społeczeństwa o problemach Szkoły. Redagowany przez zespół wyłoniony z grona nauczycielskiego.

4 marca 1996 - udział uczniów klas VI w teleturnieju "Krzyżówka 13 - latków". Po udanym występie i wykazaniu się sporą wiedzą wygrali uczniowie z Ponieca przygotowywani przez p. Annę Krauze i Teresę Węgielską. Największy wkład w zwycięstwo wniosła liderka drużyny Sławomira Lisiak, która w finale odgadła hasło: "Każdy medal ma dwie strony".

lipiec, sierpień 1996 - remont generalny zewnętrznych elewacji budynków A i B.

23 stycznia 1997 - zespół redakcyjny "Szkolnego Peryskopu" odwiedza redakcję lokalnego pisma "ABC".

24 marca 1997 - w tym dniu dwanaście osób odwiedza studio leszczyńskiego radia - "Na dzień dobry i dobranoc - Radio Elka".

lipiec, sierpień 1997 - rozbudowa budynku A do którego dobudowano salę do gimnastyki korekcyjnej i magazyn sprzętu sportowego.

1 września 1998 - najmłodsi uczniowie z klas I - III naszej szkoły rozpoczynają naukę w nowym budynku C - ul. Krobska 16 

24 czerwca 1999 – po raz pierwszy uczniowie klas VI otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i będą przyjmowani do nowo utworzonego Publicznego Gimnazjum w Poniecu.

1 września 2002 – powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej mgr. Ryszardowi Godziewskiemu do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu.

1 września 2002 - Po raz pierwszy od kilkunastu lat w nauczaniu zintegrowanym zajęcia są prowadzone tylko w dwóch oddziałach klas pierwszych.

1 marca 2003 – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej wyłonionego w drodze konkursu obejmuje mgr Ryszard Godziewski.

1 września 2003 - w budynku A zostaje oddana do użytku nowa ekologiczna kotłownia gazowa.

1 września 2004 - Remont kapitalny stropodachu w części stołówkowo-jadalnej. Dach otrzymuje nowe ocieplone poszycie papowe.

1 września 2004 - We wszystkich oddziałach nauczania zintegrowanego nauka odbywa się tylko na poziomie a, b.

29 lipca 2005 - Remont kapitalny stropodachu w części dydaktycznej. Nad izbami lekcyjnymi występuje nowe ocieplone poszycie papowe.

1 września 2005 - Niż demograficzny wkracza do klas IV-VI i nauka w klasach IV odbywa się na poziomie dwóch oddziałów.

31 lipca 2006 - Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w bloku dydaktycznym - piętro i parter oraz w bloku żywieniowym a także front szkoły.

8 sierpnia 2007 - Remont kapitalny stropodachu w części łącznikowej i sali gimnastycznej. Dokończenie wymiany stolarki okiennej w łączniku szkoły wraz z szatniami i pomieszczeniami administracyjnymi.

6 sierpnia 2008 - Remont kapitalny izb lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznej z ekonomicznym oświetleniem , remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe podłogi ze zgrzewanej wykładziny PCV) na piętrze budynku przy ul. Szkolnej. Remont kapitalny izb lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznej, remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe podłogi ze zgrzewanej wykładziny PCV) na piętrze budynku przy ul. Szkolnej.

7 sierpnia 2009 - Remont kapitalny izb lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznej z ekonomicznym oświetleniem , remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe podłogi ze zgrzewanej wykładziny PCV) na parterze budynku przy ul. Szkolnej oraz korytarza na piętrze.

1 września 2009 - Rozpoczyna rok szkolny rekordowo niska liczba 266 uczniów.

1 września 2010 - Rozpoczyna rok szkolny rocznik 2003 tworząc w klasach I trzy oddziały - A, B, C. Zakończono wakacyjny remont kapitalny pomieszczeń biurowych (wymiana instalacji elektrycznej z ekonomicznym oświetleniem, remont ścian z gładzią szpachlową oraz nowe panelowe podłogi) na parterze budynku przy ul. Szkolnej, oraz wymiana instalacji elektrycznej korytarza na parterze i holu.

1 września 2013 - Rozpoczyna rok szkolny rocznik 2006 tworząc w klasach I trzy oddziały - A, B, C. oraz rocznik 2003, który w klasach IV tworzy oddziały A, B, i C. Zakończono wakacyjny remont kapitalny korytarza i łącznika na parterze, który uwieńczono zawieszeniem nowych gablot. W klasach IV - VI wprowadzono e-dziennik, który całkowicie zastąpił tradycyjne zapisy w wersji papierowej, oraz pozwolił uczniom i rodzicom na bieżący wgląd w osiągnięcia.

21 stycznia 2014 - Przekazano plac (boisko asfaltowe z nieutwardzonym obok boiskiem do mini piłki nożnej oraz skocznię skoku w dal i wzwyż) pod budowę nowej hali widowiskowo-sportowej. Hala będzie posiadać pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz siatkówki. W obiekcie znajdzie się także bowling, sala do squasha oraz yorki ball. Zainstalowane zostaną kotary, które umożliwią jednoczesne odbywania zajęć przez 3 grupy uczniów. Obiekt będzie posiadał trzy wejścia. Poza głównym, przewidziano osobne wejście dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Powstanie także łącznik ze szkołą podstawową.
Całkowita powierzchnia będzie wynosić 2774 m2. Widownia pomieści 160 miejsc siedzących i 60 stojących. Hala będzie w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1 września 2014 - Rozpoczyna rok szkolny rocznik 2008 (sześciolatki)  tworząc w klasach I cztery oddziały - A, B, C, D. Zakończono wakacyjny remont kapitalny świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Szkolnej. W klasach I - VI wprowadzono e-dziennik, który całkowicie zastąpił tradycyjne zapisy w wersji papierowej, oraz pozwolił uczniom i rodzicom na bieżący wgląd w osiągnięcia.

1 września 2015 - Kolejny rocznik 2009 (sześciolatki) rozpoczyna rok szkolny tworząc w klasach I trzy oddziały - A, B, C. Zakończono wakacyjny remont kapitalny pomieszczeń (na piętrze) po byłym przedszkolu dostosowując je do szkolnej działalności dydaktycznej. W bud A na ul. Szkolnej przeprowadzono duże zadanie inwestycje na kwotę netto 152 278,97 zł. mające na celu wykonanie nowej elewacji na budynku. Fotorelacja - http://www.poniec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3471:remont-elewacji-budynku-szkoy-podstawowej-w-poniecu-&catid=37:inwestycje-2015&Itemid=86

4 grudnia 2015 - 4 grudnia 2015 roku zapisuje się w historii naszej szkoły jako wyjątkowa data. Tego dnia do użytkowania została oddana jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w ostatnich latach - hala widowiskowo-sportowa, z której będą korzystać uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Ponieca pan Jacek Widyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pan Jerzy Kusz. Uroczystość otwarcia obiektu była doskonałą okazją do podziękowań, których dokonał dyrektor Ryszard Godziewski.
Kompleks hali składa się z dwóch kondygnacji: parteru i piętra. Hala posiada wyposażenie i wszystkie instalacje wymagane w tego typu obiektach. Na parterze znajduje się pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią umożliwiającą organizację rozgrywek typu mistrzowskiego, squash, MiniBall 2x2, szatnie, biura, a także magazyny sprzętu sportowego i zaplecza socjalne. Wymiary płyty boiska umożliwiają prowadzenie gier zespołowych, takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, halowa piłka nożna, tenis ziemny, badminton. Na piętrze mieści się siłownia oraz wielofunkcyjne salki gimnastyczne przeznaczone do ćwiczeń fitness, aerobiku, gimnastyki korekcyjnej, tańca oraz rytmiki. W drugiej części budynku mieści się sala bilardowa oraz bowling. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Fotorelacja - http://www.osir.poniec.pl/galerie?directory=4-12-2015-otwarcie-hali-widowiskowo-sportowej-w-poniecu

4 września 2017 - rozpoczynamy rok szkolny (nie 1 września, ponieważ obowiązujące przepisy oświatowe stanowią, że jeżeli 1 września przypada w piątek, sobotę lub niedzielę - uczniowie wracają do szkoły w pierwszy dzień roboczy po weekendzie), w którym klasy Publicznego Gimnazjum w Poniecu stają się oddziałami 8-letniej szkoły podstawowej przez najbliższe dwa lata. Uczniowie klas szóstych w czerwcu 2017 r. otrzymali promocję do klasy siódmej. Rozpoczynamy nowy etap w polskiej edukacji, stając się ośmioletnią szkołą podstawową, do której uczęszczać będzie 520 uczniów i będzie zatrudnionych 49 pedagogów.

3 września 2018 - rozpoczynamy rok szkolny (nie 1 września, ponieważ obowiązujące przepisy oświatowe stanowią, że jeżeli 1 września przypada w piątek, sobotę lub niedzielę - uczniowie wracają do szkoły w pierwszy dzień roboczy po weekendzie), w którym ostatnie oddziały Publicznego Gimnazjum w Poniecu, czyli klasy III są oddziałami 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie klas siódmych w czerwcu 2018 r. otrzymali promocję do klasy ósmej. W tym roku szkolnym 2018/2019 w miesiącu kwietniu odbędą się dwa egzaminy – ósmoklasisty i gimnazjalny. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dn. 30 stycznia 2018 r. nasza szkoła  - Szkoła Podstawowa w Poniecu przyjmuje imię podpułkownika doktora Bernarda Śliwińskiego z dniem 1 września 2018 r.

2 września 2019 - rozpoczynamy rok szkolny (nie 1 września, podobnie jak w roku ubiegłym), w którym wszystkie klasy w Poniecu stają się oddziałami 8-letniej szkoły podstawowej. Uczestniczymy w historycznym powrocie do oświatowego systemu 8 + szkoły ponadpodstawowe. Rozpoczynając nowy etap w polskiej edukacji, stajemy się ośmioletnią szkołą podstawową, do której uczęszczać będzie w tym roku 455 uczniów i będzie zatrudnionych 48 pedagogów oraz 13 pracowników niepedagogicznych.

12 marca 2020 - od tego dnia w polskich szkołach zostały zawieszone zajęcia, a od 25 marca do 26 czerwca, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  szkoła prowadziła kształcenie na odległość  wg planu lekcji obowiązującego przed zawieszeniem zajęć. Podstawowym kanałem realizacji podstawy programowej, dokumentowania pracy, kontroli i klasyfikacji  był e- dziennik. Nauczyciele i uczniowie mieli również do dyspozycji platformę Moodle (nauka.sp.poniec.pl). Uczniom, którzy nie posiadali komputerów, zostały wypożyczone laptopy.
W czasie zdalnej nauki pedagodzy wykorzystywali  metody i techniki kształcenia na odległość- lekcje online przy użyciu różnych komunikatorów, konsultacje, prace samodzielne itp. Poszukiwali, tworzyli i przedstawiali dzieciom  różne formy i materiały, dzięki czemu lekcje, pomimo izolacji, były ciekawe i atrakcyjne. Dla nikogo nie był to  łatwy okres, jednak  wszyscy dołożyli  starań, aby praca z dziećmi była przede wszystkim  efektywna.
Nauczyciele i uczniowie mają nadzieję, że czas izolacji był przejściowy  i od września wszyscy wrócą do normalności, jednak, co najważniejsze, przyjdą z doświadczeniem innej edukacji, wzbogaconej o nieznane wcześniej rozwiązania.

26 czerwca 2020 - wirus sprawił, że w tym roku, ze względu na obowiązujący stan epidemii, nie było w naszej szkole tradycyjnej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego oraz uroczystego wręczania świadectw i nagród. Uczniowie spotkali się z wychowawcami na boisku szkolnym i, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, zakończyli rok szkolny, jakiego jeszcze nie było. Ze szkołą pożegnali się również absolwenci klas ósmych, którzy stypendia i nagrody odebrali już wcześniej, po egzaminie z języka obcego. Aby tradycji stało się zadość, również tego dnia wręczone zostały statuetki „Sowy” najlepszym absolwentom. W tym roku dyrektor szkoły wręczył dwie takie nagrody: Julii Nadolnej z kl. VIII a oraz Oliwii Kubiak z kl. VIII b – obie uczennice uzyskały najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

1 września 2020 - szczęśliwie rozpoczynamy nowy rok szkolny w murach szkoły. Ze względu na panującą pandemię nie było uroczystego apelu inauguracyjnego, ale uczniowie przybyli do szkoły i spotkali się w swoich salach z wychowawcami, stosując się do wszystkich wytycznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa. Wszyscy wyrazili ogromną radość, że mogą wrócić do szkoły, spotkać się z koleżankami i kolegami, zasiąść w szkolnej ławce oraz wrócić do tradycyjnego sposoby nauczania –nauki stacjonarnej. Od tego roku do ośmioletniej szkoły podstawowej, uczęszczać będzie 466 uczniów, będzie zatrudnionych 49 pedagogów oraz 12 pracowników niepedagogicznych.

24 października 2020 - zdalne nauczanie od października stało się faktem. Choć wiele osób zastanawiało się nad zasadnością otwierania szkół 1 września, to ruszyliśmy. Ponowne – częściowe – zamknięcie zostało ogłoszone dopiero w połowie października.

Od 24 października br. uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego mają kształcenie zdalne. Łącznie to ok. 3,8 mln osób. W trybie stacjonarnym uczy się teraz 1,4 mln przedszkolaków oraz 1,1 mln uczniów klas I – III szkół podstawowych. Taką naukę mają również uczniowie szkół specjalnych klas IV – VIII. To ponad 33 tys. dzieci, które uczą się w 982 szkołach.

9 listopada 2020 - od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych. Oznacza to, że nasi uczniowie kl. I – VIII do 3 stycznia 2021 r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Ferie zimowe - kalendarz ferii w tym roku wyjątkowo zmieniono i dla wszystkich szkół jest jeden termin: 4 – 17 stycznia 2021 r., bez możliwości zorganizowania wypoczynku wyjazdowego.

18 stycznia do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV – VIII a wytyczne MEiN, GIS i MZ dla klas I-III szkół podstawowych określają że – od dnia 18 stycznia 2021 r. - po powrocie do szkoły z ferii zimowych - obowiązują wprowadzone zasady Covid-owe. Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki – w naszej szkole zajęcia dla kl. I – III odbywają się z podziałem na trzy budynki A, B, C, oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

27 stycznia 2021 r. - po prawie dwóch tygodniach stacjonarnego funkcjonowania szkoły dla uczniów klas I-III - pracujemy normalnie, przy blisko stuprocentowej frekwencji na zajęciach. Wymogi sanitarne wdrożone w szkole przynoszą oczekiwane rezultaty.

1 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

15 lutego 2021 r. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. Utrzymane zostają również dotychczasowe zasady działania szkoły.

19 marca 2021 r. - Wracamy czasowo do nauki zdalnej - Od 22 marca do 11 kwietnia i dalej do 18 kwietnia uczniowie wszystkich klas naszej szkoły będą uczyli się zdalnie.

4 maja 2021 r. - Powroty w mury szkoły - Od 4 maja 2021 r. zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone stacjonarnie w rozbiciu na bud. A, B, C i P jak było to poprzednio

17 maja 2021 r. powracają w mury szkolne klas IV – VIII, które będą uczyć się w trybie hybrydowym, tzn. naprzemiennie. W związku z powyższym wprowadzam następujące zasady:

•        nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynkach (A i B) szkoły,

•        co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie,

Ta decyzja ustalona w  harmonogramie prowadzenia zajęć, bierze pod uwagę – w miarę możliwości – równomierne i naprzemienne rozdzielenie nauki na tryb zdalny i stacjonarny.

31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

25 czerwca 2021 r. – dzień wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Za nami kolejny rok szkolny, lecz jakże inny od wszystkich – rozpoczęliśmy stacjonarnie, potem uczyliśmy się zdalnie i hybrydowo, a zakończyliśmy znowu stacjonarnie. Podobnie jak w roku ubiegłym nie pożegnaliśmy wspólnie roku szkolnego podczas uroczystego apelu.Uczniowie klas I – VII spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.
Po spotkaniach klasowych odbyła się niewielka uroczystość, której głównymi bohaterami byli uczniowie klas ósmych. Absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, zostali wyróżnieni odznaką „Wzorowy Uczeń” oraz otrzymali stypendia. Z rąk burmistrza miasta te same osoby odebrały nagrody książkowe, a wychowawcy klas wręczali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Została też wręczona nagroda dla najlepszego absolwenta. W tym roku otrzymały ją trzy osoby - Jankowska Oliwia kl. VIII c, Juskowiak Kasandra kl. VIII c, Wrotyńska Wiktoria – VIII a, które uzyskały najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.
W czasie tego uroczystego apelu pożegnaliśmy nie tylko ósmoklasistów, ale także trzy wspaniałe nauczycielki naszej szkoły – p. Annę Krauze (wicedyrektora), p. Marię Goldmann, p. Dorotę Naskrętską, które odchodzą na emeryturę. Pan dyrektor wyraził wiele ciepłych słów na temat ich pracy zawodowej i ogromnego zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków oraz podziękował za wieloletnią, owocną współpracę.

1 września 2021 r. - rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 pełni optymizmu. Optymizm wynika z faktu, że spotykamy się w tym szerokim gronie, że wracamy do wspólnoty szkolnej, że wracamy do normalności. Chcemy, aby ta normalność trwała przez cały rok szkolny. Mam wielką nadzieję, że tak będzie. Aby jednak tak mogło być musimy wszyscy w pandemii koronawirusa zachowywać zasady bezpieczeństwa. Rok szkolny rozpoczyna – 476 uczniów w 23 oddziałach klasowych.

24 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Poniecu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VII oraz pożegnanie uczniów klas VIII. Uczniowie klas I – VII odebrali z rąk swoich wychowawców świadectwa promocyjne zwykłe i z wyróżnieniem. Uczniom klas VIII poświęcono troszkę więcej czasu bo to ich ostatni pobyt w murach naszej szkoły. Uczniowie odebrali świadectwa, nagrody książkowe, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za osiągnięcia sportowe. Osiągający najlepsze wyniki otrzymali z rąk burmistrza Ponieca nagrody książkowe. Została też wręczona nagroda dla najlepszego absolwenta. W tym roku otrzymała ją – Borowiec Kamila kl. VIII d, która uzyskała najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

1 września 2022 r. - rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023. W naszej szkole zakończyliśmy przygotowania i uruchomiliśmy projekt - Laboratoria Przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe – 129 500,00 zł. (a w całym kraju warte ponad miliard złotych), dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie jest przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

23 czerwca 2023 r. – dzień wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Za nami kolejny rok szkolny, lecz trzeba tu rzec „normalny” – nie jak ostatnie 2 lata, ale w całości rok szkolny stacjonarny. Podobnie jak w latach przed pandemią pożegnaliśmy wspólnie rok szkolny podczas uroczystego apelu. Uczniowie klas I – VII otrzymali świadectwa promocyjne z rąk swoich wychowawców. Jednak jak co roku głównymi bohaterami byli uczniowie klas ósmych. Absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, zostali wyróżnieni odznaką „Wzorowy Uczeń” oraz otrzymali stypendia. Z rąk przewodniczącego rady miejskiej i wiceburmistrza Ponieca te same osoby odebrały nagrody książkowe, a wychowawcy klas wręczali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Została też wręczona nagroda dla najlepszego absolwenta. W tym roku otrzymała ją – Konieczna Bianka kl. VIII a, która uzyskała najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.
W czasie tego uroczystego apelu pożegnaliśmy nie tylko ósmoklasistów, ale także trzech wspaniałych nauczycielki naszej szkoły – p. Bognę Cieślak-Czabajską, p. Lidię Godziewską i p. Hieronima Kuźmę (wicedyrektora), którzy odchodzą na emeryturę. Pan dyrektor wyraził wiele ciepłych słów na temat ich pracy zawodowej i ogromnego zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków oraz podziękował za wieloletnią, owocną współpracę.

4 września 2023 r. - rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2023/2024, gdzie w trzech klasach pierwszych będzie 63 uczniów. W tym też roku powołana zostaje na stanowisko wicedyrektora kol. Aneta Piasecka. Ten rok szkolny, będzie  to rok inny niż wszystkie – w tym roku władze Gminy podjęły się ogromnego przedsięwzięcia, przeprowadzenia remontu kapitalnego bud. B. Remont kapitalny o tak dużym zasięgu powoduje całkowite jego wykluczenie z użytkowania przez uczniów. Przyświecały nam tu przede wszystkim względy bezpieczeństwa uczniów. W okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym czyniliśmy starania, aby zajęcia w naszej szkole odbywały się nadal w systemie jednozmianowości – stąd też w tym roku korzystać będziemy z pomieszczeń OSiR i GCK – staraliśmy się przygotować je tak, aby proces dydaktyczny był prowadony bez ograniczeń. Przewidywany czas remontu to jeden rok szkolny.