Nasz patron - mjr Henryk Sucharski

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Patronem Szkoły Podstawowej w Poniecu jest major Henryk Sucharski. Imię to zostało nadane szkole w dniu 27 września 1970.

Henryk Sucharski urodził się w Gręboszowie koło Tarnowa 12 listopada 1898. Jego rodzicami byli: Stanisław (szewc) oraz Agnieszka z domu Bojko. Miał pięciu braci i trzy siostry. Naukę w szkole powszechnej w Gręboszowie rozpoczął w roku 1904. Trwała ona do 1909 r. Od początku Henryk dał się poznać jako zdolny i pilny uczeń.

Kolejnym etapem w nauce Henryka było tarnowskie gimnazjum, do którego wstąpił w 1909 roku za namową ks. Halaka.

Wybuch I wojny światowej pokrzyżował życiowe plany Henrykowi. 13 lutego 1917 roku zostaje powołany do służby w wojsku austriackim jako słuchacz rezerwowej szkoły oficerskiej w Opawie.

Sucharski zdaje maturę w dniu 17 października 1917. Kilka miesięcy po tym zostaje oddelegowany na front włoski. Tutaj zachorował na malarię.

Do tworzącego się Wojska Polskiego wstępuje 7 lutego 1919. W 1920 roku został mianowany na stopień podporucznika.

Sucharski w latach 1919- 1920 w szeregach 6 Dywizji Piechoty brał udział w wojnie polsko- radzieckiej. To właśnie po tej wojnie zostaje odznaczony orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu wojny pozostaje w Wojsku Polskim jako zawodowy oficer.

Po kilku latach zostaje mianowany dowódcą Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte- obszaru który 1 września 1939 roku przechodzi do historii jako pierwsze pole bitwy II wojny światowej.

Do ataku pancernika Schleswig- Holstein dochodzi dokładnie o 4.45 rano dnia 1 września 1939. Bohaterska obrona Westerplatte trwała 150 godzin po czym 7 września dowódca podjął decyzję o poddaniu placówki. Od 10 września 1939 roku major przebywa w obozie jenieckim Hostein a później w Arnswalde. Po wyzwoleniu z niewoli w 1946 roku udał się do Włoch gdzie został dowódcą 6 batalionu strzelców w II Korpusie Polskim. Był już wówczas bardzo schorowanym człowiekiem. Skierowano go do brytyjskiego szpitala wojskowego w Neapolu. Tam zmarł 30 sierpnia 1946 roku. Pochowany został na cmentarzu polskim Cassamasina.

1 września 1971 roku prochy majora Henryka Sucharskiego sprowadzono do Polski i złożono na Westerplatte. Pośmiertnie odznaczono majora Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari.