W klasach 1- 3 zakończył się projekt edukacyjny "Porozmawiajmy o wartościach". Celem przeprowadzonych działań było wskazanie uczniom uniwersalnych wartości stanowiących podstawę życia w społeczeństwie. Dzieci na lekcjach poznawały wartości, jakimi należy kierować się w życiu. Poprzez czytanie opowiadań, zabawy oraz wykonywanie prac plastycznych najmłodsi uczniowie mogli odkrywać, czym jest szczęście, życzliwość, miłość i przyjaźń oraz dzielić się własnymi przemyśleniami na temat tych wartości. Podsumowaniem wszystkich działań był uroczysty apel, na którym nie zabrakło piosenek i wierszyków  przypominających najmłodszym, co jest ważne w życiu.

Opracowała:
Elżbieta Leonarczyk

 Galeria zdjęć: