Gmina Poniec

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

oś priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

o łącznej wartości 231 449,00 zł

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Sfinansowano w ramach reakcji na pandemię COVID-19