Przez cały rok szkolny grupa czwartoklasistów uczestniczyła w dodatkowych zajęciach polonistycznych, podczas których uczniowie zgłębiali wiedzę z zakresu literatury dla dzieci oraz wzbogacali swoje umiejętności językowe.

W I półroczu poznawali baśnie zarówno te bardziej znane, jak i mniej popularne. Niektóre z nich spodobały im się na tyle, że postanowili zaprezentować je w formie teatrzyku kukiełkowego. Sami przygotowali papierowe lalki, budowali dekoracje i opracowywali scenariusz spektaklu, a następnie wystawiali dla swego grona przedstawienie kukiełkowe. Innym razem przynieśli ulubione pluszaki i wykazywali się kreatywnością, tworząc własne baśnie  – oczywiście z zachowaniem wszystkich cech gatunku, a więc był bohater pozytywny i negatywny, pojawiały się elementy fantastyczne, toczyła się walka dobra ze złem i rzecz jasna… zakończenie musiało być szczęśliwe.

W II półroczu sporo zajęć poświęcili na gry i zabawy językowe, dzięki którym wzbogacali zasób słownictwa, doskonalili umiejętność rozpoznawania części mowy i uczyli się budować poprawne zdania, a z nich dłuższe wypowiedzi ustne – w ten sposób wypracowywali sztukę retoryki.

Znajdowali też czas na czytanie i interpretowanie poezji. Wybierali wiersze o tematyce patriotycznej, by później wziąć udział w szkolnym konkursie recytatorskim.

Chwile spędzone na dodatkowych zajęciach z języka polskiego to przede wszystkim wesoła zabawa z językiem polskim w roli głównej, czas mile spędzony z rówieśnikami, a przy okazji uczenie się dbałości o kulturę i poprawność wypowiedzi w myśl powiedzenia: „Mój język świadczy o mnie”.

Danuta CieślakGaleria zdjęć: