Zajęcia pozalekcyjne Koła Młodych Przyrodników były świetną okazją do nauki poprzez zabawę.

Czasami  byliśmy analitykami, na przykład wykrywając barwniki asymilacyjne, skrobię w produktach pokarmowych, izolowaliśmy DNA , czy za pomocą chromatografii rozdzielaliśmy składniki mieszanin.

Często spędzaliśmy czas w terenie, odbyliśmy wycieczki do ciekawych miejsc i ludzi np. poznaliśmy hodowlę ptaków egzotycznych pana Michałowskiego, odwiedziliśmy schronisko zwierząt, odbyliśmy rowerową wyprawę szlakiem czereśni.

Rosława KedzierskaGaleria zdjęć: