22 kwietnia obchodzimy święto naszej planety. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu środowiska. Od tej chwili upłynęło wiele lat, a planeta jest coraz bardziej zanieczyszczona.
Ochrona przyrody nie jest obojętna uczniom naszej szkoły. Co roku uczestniczymy w akcji sprzątania miasta i gminy Poniec oraz organizujemy różnorodne apele i uroczystości poświęcone tej tematyce. W poniedziałek, 8 maja 2017 r. po raz trzeci odbył się w naszej szkole Festiwal Piosenki
Ekologicznej. Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV, V i VI, którzy pod opieką wychowawców przygotowali piosenkę związaną z ochroną środowiska.
Komisja konkursowa oceniła występy, biorąc pod uwagę: jakość wykonania, zaangażowanie klasy, pomysłowość, przygotowanie do występu i zgodność piosenki z tematem konkursu.
Wszyscy uczestnicy festiwalu wykazali się dużym zaangażowaniem. Nie tylko wspaniale zaśpiewali wybrane piosenki, ale też przygotowali odpowiednie rekwizyty, stroje i transparenty. Występy uczniów nagradzane były gromkimi brawami, a podczas prac komisji konkursowej rozśpiewała się cała sala.
Wyniki konkursu:
I miejsce - klasa IV a,
II miejsce - klasa VI a,
III miejsce - klasa V a
Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu dyplomów i słodkich upominków laureaci wykonali swoje popisowe numery jeszcze raz.