13 maja, w sobotę, uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Akcję przygotowano i przeprowadzono przy udziale Urzędu Miejskiego i Publicznego Gimnazjum w Poniecu. Dzieci dojeżdżające sprzątały w miejscach zamieszkania, miejscowe – na terenie miasta i w okolicy Ponieca.
Przed wyjściem w teren uczniowie z każdej klasy wysłuchali pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w czasie trwania akcji. Nauczyciele – opiekunowie zaopatrzeni zostali w odpowiednią ilość worków oraz rękawic dla dzieci.

Wyniki akcji:
 uczniowie zamiejscowi zebrali 80 worków oraz monitor i rozbitą umywalkę,
 uczniowie miejscowi zebrali 50 worków śmieci.
Razem zebrano 130 worków śmieci.