Dnia 30 maja 2017 r. nasi czwartoklasiści wzięli udział w niecodziennych warsztatach pod wspólnym hasłem „Segregolandia”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicielki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i dotyczyły prawidłowego segregowania odpadów.
Podczas części teoretycznej dzieci dowiedziały się, jakie są zalety recyklingu. Zaskoczone były różnorodnością produktów wytwarzanych z odpadów.
W drugiej części zajęć uczniowie ćwiczyli prawidłowe segregowanie śmieci. Do przygotowanych pojemników wrzucali odpady, biorąc pod uwagę tworzywo, z jakiego zostały one wykonane. Po zajęciach uczniowie wiedzą, jak postępować z odpadami komunalnymi oraz jakie niebezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia ludzi płyną z nieprawidłowego postępowania z odpadami.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali prezenty: ekologiczne pudełko z kredkami oraz książeczkę z zagadkami, rebusami, krzyżówkami „Segregolandia” do samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy o odpadach.