Dnia 21 czerwca dla wszystkich uczniów naszej szkoły odbyły się apele podsumowujące wyniki w nauce i zachowaniu za II półrocze roku szkolnego 2016/2017.
W klasach IV – VI rozpoczęliśmy od bardzo miłego akcentu - pani dyrektor wręczyła stypendia wszystkim uczniom ze średnią ocen 5,0 i wyższą oraz wzorowym zachowaniem. Następnie nagrodami książkowymi zostali obdarowani najlepsi w konkursach przedmiotowych, natomiast zwycięzcy konkursów plastycznych oraz w zbiórce baterii otrzymali nagrody – niespodzianki. Upominki otrzymali również najlepsi sportowcy: „Piłkarz roku” oraz „Król strzelców”, którzy zostali wyłonieni w trakcie trwania zajęć SKS.
Zwycięzcy konkursów przedmiotowych w klasach I – III otrzymali nagrody książkowe, natomiast laureatom konkursów plastycznych oraz najlepszym w zbiórce baterii pani dyrektor wręczyła pożyteczne nagrody rzeczowe.
Dziękujemy naszemu sponsorowi - Radzie Rodziców!