W związku z uroczystością kanonizacji Jana Pawła II młodzież Szkoły Podstawowej w Poniecu przystąpiła do realizacji projektu religijnego pod hasłem „Droga Jana Pawła II do świętości”.
Pierwszym etapem był wyjazd uczniów do kina na projekcję filmu pt. „Karol, który został świętym”.
Kolejnym, udział w rekolekcjach szkolnych i wykonanie plakatów związanych z życiem tego wielkiego Polaka.
W przededniu kanonizacji wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu, dzięki któremu włączyli się w światowe obchody tego niezwykłego dnia. Przygotowana została także wystawa, którą można obejrzeć w kruchcie kościoła parafialnego w Poniecu.
Podsumowanie projektu odbędzie się w czerwcu podczas turnieju religijnego.
Odpowiedzialnymi za realizację projektu są panie: Dorota Naskrętska i Edyta Wojciechowska, przy współpracy z paniami: Anetą Piasecką i Danutą Wojciechowską, a całości patronuje ks. proboszcz Krzysztof Szymandera.