Dnia 13 czerwca na placu apelowym zebrali się uczniowie klas III – VI, aby uczestniczyć w uroczystym przekazaniu sztandaru szkoły nowym członkom pocztu sztandarowego . W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie władzy nowemu Parlamentowi Uczniowskiemu. Ustępująca już ze swojej funkcji przewodniczącej - Julia Twardowska z klasy VI a podziękowała koleżankom i kolegom za współpracę oraz ogłosiła następujący skład nowej Rady Parlamentu:
przewodnicząca – Amelia Brodziak
zastępcy przewodniczącej – Zofia Woźna, Kacper Janiak
sekretarz – Anna Nowak
przewodnicząca sekcji redaktorskiej – Maja Antkowiak
przewodnicząca sekcji imprezowej – Olga Cieślak
przewodnicząca sekcji gospodarczej – Oliwia Brodziak
przewodniczący do spraw dyżurów – Szymon Skrzypczak
Dyrektor szkoły Ryszard Godziewski podziękował za owocną współpracę ustępującym członkom parlamentu i jednocześnie powitał nowych, życząc im wielu sukcesów.