Tradycją Szkoły Podstawowej w Poniecu stał się rozgrywany pomiędzy uczniami klas czwartych, piątych i szóstych turniej religijny. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nad projektem religijnym; w tym roku pod hasłem „Droga Jana Pawła II do świętości”. Był on wyjątkowy ze względu na kanonizację tego Wielkiego Papieża.
Najpierw na lekcjach religii uczniowie przypomnieli sobie postać Ojca Św. i wyjechali do kina na film „Karol, który został świętym”. Następnie, podczas rekolekcji, wykonali plakaty obrazujące temat przewodni projektu, a w przededniu kanonizacji zaprezentowana została wystawa i odbył się szkolny apel.
Kolejnym zadaniem było przedstawienie wylosowanej przypowieści Pana Jezusa w formie scenki, zaśpiewanie piosenki religijnej, rozwiązanie krzyżówek, kalamburów, ułożenie puzzli i prezentacja miejscowości, z którymi w szczególny sposób związany był Jan Paweł II. Efekty pracy można było zobaczyć podczas finału 23 czerwca 2014 r.
W rywalizacji zwyciężyli uczniowie z klasy VI b, drugie miejsce - IV b, a trzecie - V b.
Dzieci zostały nagrodzone słodyczami ufundowanymi przez ks. proboszcza Krzysztofa Szymenderę. Całość przygotowały i przeprowadziły panie: Edyta Wojciechowska i Dorota Naskrętska, przy współpracy z paniami: Anetą Piasecką i Danutą Wojciechowską.