Dzień 24 czerwca 2014 r. dostarczył uczniom z klas IV - VI wielu miłych wrażeń:
- uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie zostali
uhonorowani szkolną odznaką „Wzorowy Uczeń Westerplatczyk”,
- nagrodami książkowymi zostali obdarowani najlepsi w konkursach przedmiotowych,
natomiast zwycięzcy konkursów plastycznych oraz w zbiórce baterii otrzymali nagrody –
niespodzianki,
- najlepsi sportowcy ( dziewczęta i chłopcy) obdarowani zostali piłkami,
- uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali z rąk pana dyrektora stypendia,
- stypendia wręczono również uczniom za osiągnięcie sportowe.

25 czerwca 2014 r. odbył się apel podsumowujący pracę w II półroczu roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów klas I-III.
Zwycięzcy konkursów przedmiotowych otrzymali nagrody książkowe, natomiast laureatom konkursów plastycznych oraz najlepszym w zbiórce baterii pani dyrektor wręczyła bardzo pożyteczne i miłe nagrody rzeczowe. Dziękujemy naszemu sponsorowi - Radzie Rodziców.