Uroczyste zakończenie roku to dla wszystkich uczniów chwila niezwykle radosna; za nimi trud dziesięciu miesięcy nauki, a przed nimi rozpoczynający się okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.
Jak co roku rozpoczęliśmy ten dzień mszą świętą, po której wszyscy uczniowie udali się na plac apelowy. W czasie uroczystego spotkania wręczone zostały nagrody dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Dyrektor szkoły podziękował uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny; życzył też zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraził nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i w następnych roku szkolnym z jeszcze większą ochotą na nowo podjąć trud nauki. Niestety, nie spotkamy się już z uczniami klas szóstych, których w czasie tego apelu pożegnaliśmy – zakończyli II etap edukacji i wyruszają pogłębiać swoją wiedzę do gimnazjum.
Czego więc należy życzyć na przyszłość? Na tę najbliższą – spokoju, wyciszenia, miłych, letnich wrażeń, a na tę powakacyjną – zapału do pracy oraz dalszych sukcesów na polu dydaktycznym.