Dnia 30 kwietnia uczestniczyliśmy w uroczystym apelu przygotowanym przez starszych kolegów z gimnazjum. W ten sposób uczciliśmy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż słowno - muzyczny oraz prezentacja multimedialna przedstawiły okoliczności powstania oraz treść dokumentu, który był pierwszą w Europie, a drugą po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, nowoczesną ustawą regulującą prawa i obowiązki narodu.
Przypominając tak ważną rocznicę historyczną, oddajemy należną cześć i pamięć bohaterom tamtych czasów oraz wydarzeniom, które wpisane są w naszą świadomość i tożsamość narodową.
Dziękujemy uczniom z Publicznego Gimnazjum w Poniecu za zaproszenie i ciekawą lekcję historii.

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.
Jan Paweł II