Członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody wybrali się wraz z opiekunami na wycieczkę rowerową do Dzięczyny. Dzieci poznawały piękno przyrody najbliższej okolicy.
Podczas wycieczki udało się zaobserwować wiele zwierząt, m.in. bociany, łabędzie, dzikie kaczki, jaszczurki, a nawet lamę i osła. Uczniowie miło spędzili czas na zabawie w „Dzięczyńskim Kompleksie Rekreacyjnym”.
Wycieczka była nagrodą za całoroczną, sumienną pracę członków koła. W drodze powrotnej już narodził się plan na kolejną rowerówkę.