W miesiącu maju uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex.
Głównym celem prowadzonych zajęć było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, a także wyrobienie w nich prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk. Stosowanie poznanych zasad na pewno pomoże ustrzec się przed infekcjami. Wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w blokach zajęciowych w oparciu o ciekawe materiały edukacyjne w postaci kart pracy. W scenariuszach lekcji zrównoważono zawartość merytoryczną, zabawę i ćwiczenia praktyczne tak, aby przybliżyć uczniom temat higieny rąk w jak najbardziej przyjazny sposób. Po zakończonych zajęciach dokonano podsumowania programu w formie pamiątkowych zdjęć.
Koordynatorami programu były: pedagog Katarzyna Stróżyńska – Polaszek i higienistka Danuta Mikulska.