Dnia 24 czerwca na placu apelowym zebrali się uczniowie klas III – VI, aby uczestniczyć w uroczystym przekazaniu sztandaru szkoły nowym członkom pocztu sztandarowego. W pierwszej części spotkania nastąpiło przekazanie władzy nowemu Parlamentowi Uczniowskiemu. Ustępująca już ze swojej funkcji przewodniczącej – Amelia Brodziak z klasy VI b, podziękowała koleżankom i kolegom za współpracę oraz ogłosiła następujący skład nowej Rady Parlamentu:
przewodnicząca – Oliwia Brodziak,
zastępcy przewodniczącej – Wiktoria Przegoń, Zofia Pierzchała,
sekretarz – Julia Cypel,
przewodniczący sekcji redaktorskiej – Bruno Dudkowiak,
przewodnicząca sekcji imprezowej – Olga Cieślak,
przewodnicząca sekcji gospodarczej – Wiktoria Rosa,
przewodnicząca do spraw dyżurów – Klaudia Warlińska.
Pani wicedyrektor Anna Krauze podziękowała za owocną współpracę ustępującym członkom parlamentu i jednocześnie powitała nowych, życząc im wielu sukcesów.
W dalszej części apelu uczestniczyli uczniowie klas IV – VI. Pani dyrektor wręczyła stypendia wszystkim uczniom ze średnią ocen 5,0 i wyższą oraz wzorowym zachowaniem, a następnie nagrody zwycięzcom konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Słodkie upominki odebrały również wszystkie zespoły klasowe za udział w projektach międzyprzedmiotowych.