Kolejny rok nauki za nami. Nastał dzień 26 czerwca, kiedy spotkaliśmy się na placu apelowym po raz ostatni w tym roku szkolnym. Pan dyrektor Ryszard Godziewski podziękował wszystkim za trud pracy i wręczył nagrody uczniom z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców.
W dalszej części uroczystości pan dyrektor w imieniu wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów podziękował pani Danucie Wojciechowskiej, historykowi i nauczycielowi biblioteki szkolnej, za wieloletnią pracę na rzecz naszej szkoły. Wszyscy zebrani zaśpiewali gromkie „Sto lat”, życząc pani Wojciechowskiej odpoczynku na emeryturze.