Święto Ziemi obchodzone było w tym roku w naszej szkole pod hasłem: Przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody nie!
Tradycyjnie już uczniowie klas młodszych wraz z wychowawcami mieli na sobie ubrania w zielonym kolorze. Uroczystość rozpoczął program artystyczny wykonany przez uczniów klasy III a wprowadzający wszystkich w „leśne klimaty”. Przedstawienie pt. „Eko posiedzenie” było skargą i apelem zwierząt o pozytywne, proekologiczne zachowanie ludzi. Wspólne spotkanie uświetniły piosenki i wiersze o tematyce przyrodniczej i ekologicznej zaprezentowane przez uczniów poszczególnych klas. Podsumowaniem apelu była prelekcja przedstawiona przez wychowawczynie klas trzecich. Dzięki niej dzieci zapoznały się z zasadami segregacji śmieci oraz na podstawie zaprezentowanych zdjęć z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani zrozumiały sens powyższych działań. Miejmy nadzieję, że uroczyste przeżywanie takiego dnia zaowocuje większą świadomością ekologiczną naszych uczniów.