Dnia 3 kwietnia 2012 roku uczniowie klas szóstych w całej Polsce, również i ponieccy szóstoklasiści, zasiedli do obowiązkowego sprawdzianu podsumowującego dotychczasową wiedzę i umiejętności. Tego roku jeden uczeń naszej szkoły nie musiał pisać sprawdzianu, gdyż został laureatem wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego.
Sprawdzian rozpoczął się punktualnie o godz. 9.00 i trwał 60 minut (uczniowie mający zaświadczenie o dysleksji, dysgrafii czy dysortografii mogli pisać test o 30 minut dłużej).
Przez ten czas dzieci czytały tekst, odpowiadały na 20 pytań zamkniętych (zadania polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze) oraz wykonywały 6 zadań otwartych (prace pisemne z języka polskiego oraz zadania tekstowe z matematyki).
Sprawdzian szóstoklasisty już za nami; z niecierpliwością będziemy czekać na wyniki.