W piątek 25 mają 2012 r. w ramach zajęć pozalekcyjnych „ Przyroda dla ciekawskich ”grupa uczniów z klasy IV a wybrała się pod opieką nauczycielki przyrody Anny Kędziory na wycieczkę. Celem była biologiczna oczyszczalnia ścieków w Poniecu. Dzięki uprzejmości kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu oraz pracownika oczyszczalni w Poniecu uczniowie mieli okazję obejrzeć wnętrze budynku. Na wszystkich ogromne wrażenie zrobiły potężne zbiorniki, pomieszczenie monitoringu i sterowania obiektem oraz sama zasada działania - praca bakterii. Mieli też okazję zadać wszystkie nurtujące ich pytania, które nasunęły się podczas zwiedzania.