Uczniowie klasy IIIa, uczęszczający na zajęcia teatralne prowadzone przez p. Annę Domagała, wzięli aktywny udział w trwającej w naszej szkole akcji „Nie pal przy mnie, proszę”. Mali aktorzy przygotowali trudny, lecz interesujący program artystyczny. Wystąpili dwukrotnie: 24 maja w bud. C dla klas I – III oraz 30 maja w sali kina dla klas IV – VI. Dzieci przedstawiły scenki promujące zdrowy styl życia i ukazujące szkodliwość i skutki palenia papierosów.

W ramach DNIA BEZ PAPIEROSA uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w konkursach profilaktycznych przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego i higienistkę promujących ideę niepalenia. W klasach I- III uczniowie wykonali prace plastyczne ukazujące skutki palenia papierosów. Natomiast uczniowie klas IV- VI przygotowali wiersze na temat szkodliwości tytoniu. Najlepsze prace zostały nagrodzone.