Uczniom Szkoły Podstawowej w Poniecu udzieliła się również gorączka oczekiwań na rozpoczęcie Euro 2012. Jej przejawem był konkurs szkolny o historii mistrzostw Europy w piłce nożnej. Odbywał się w dwóch etapach. Najpierw miały miejsce eliminacje pisemne, w których wzięły udział reprezentacje klas czwartych, piątych i szóstych. W ich wyniku wyłoniono trzy najlepsze zespoły klasowe, które wzięły udział w finale szkolnym w dniu 6 czerwca 2012 r. Były to reprezentacje klas: V a, V b, VI b.
Uczestnicy obydwóch etapów musieli wykazać się obszerną wiedzą z zakresu historii rozgrywek, postaci wybitnych piłkarzy oraz przepisów obowiązujących w piłce nożnej. Wiele pytań dotyczyło obecnych rozgrywek. Niektóre były bardzo szczegółowe, np. miejsca i daty odbywania kolejnych spotkań, składy drużyn, nazwiska trenerów.
Po bardzo wyrównanej walce zwyciężyła klasa VI b zdobywając 9 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się klasa V b, która straciła do zwycięzcy zaledwie 0,5 punktu. Trzecia w kolejności była klasa V a, która zdobyła 6,5 punktów.
Nagrody w postaci piłki i książek o tematyce sportowej ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Poniecu i Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Pytania zostały przygotowane przez kółko historyczne pod kierunkiem Danuty Wojciechowskiej.
Konkursowi towarzyszyła wystawa Euro 2012 przygotowana przez nauczycieli wychowania fizycznego Katarzynę Piekarę i Tomasza Maćkowiaka.