W dniu 18 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Poniecu odbyły się już po raz dziesiąty Międzyszkolne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia. W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie reprezentujący szkoły z Sarbinowa, Żytowiecka i Ponieca. Zawodnicy zostali wyłonieni w rozgrywkach szkolnych w swoich szkołach.
Trzecioklasiści walczyli o tytuł „Królowej skakanki” lub miano „Piłkarza matematyka”. „Królową skakanki” została Zosia Woźniakowska ze Szkoły Podstawowej w Poniecu, a kolejne miejsca zajęli: Aleksandra Hasińska ze szkoły w Żytowiecku i Sebastian Hądzlik ze szkoły w Sarbinowie. Piłkarzem matematykiem został Bartek Nowak z Ponieca. W tej grze dzielnie walczyli też Kamil Dudkowiak z Sarbinowa i Rafał Stróżyński z Żytowiecka, którzy zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
Uczniowie klas czwartych rozegrali dwie gry: „Szeryf” i „Olimpijczyk”. Pierwszym „Szeryfem” został uczeń z Ponieca Szymon Piasecki, który we wszystkich rozgrywkach zebrał 220 kart podzielnych przez podawaną liczbę. Drugi i trzeci „Szeryf” to Paulina Hądzlik i Patrycja Gilewska z Sarbinowa. Najszybszym „Olimpijczykiem” został Szymon Piasecki, nieco gorsze czasy uzyskały: Marianna Dudziak z Ponieca i Paulina Hądzlik z Sarbinowa.
Przedstawiciele klas piątych zmierzyli się w grach: „Prymus” i „Krzyżak”. Najszybciej obliczającym iloczyny i sumującym je została uczennica z Sarbinowa Kamila Ślęzak, drugim „Prymusem” został Bartosz Mańkowski i trzecim Olga Walkowiak z Ponieca. Na zakończenie mistrzostw wszyscy podziwialiśmy zawodników startujących w grze „Krzyżak”. Dużą precyzją i szybkością wykazali się uczniowie SP w Poniecu: Olga Walkowiak i Bartosz Mańkowski, trzecie miejsce zajęła Kamila Ślęzak z Sarbinowa.
Po matematycznej rywalizacji był czas na chwilę relaksu i zabawy przy humorystycznej "Lekcji matematyki", którą przygotowali uczniowie z kółka teatralnego.
Organizacją międzyszkolnych mistrzostw zajęły się nauczycielki Szkoły Podstawowej w Poniecu: Marzena Bączyk i Maria Goldmann.