Dzień 26 czerwca 2012 r. dla uczniów klas III-VI obfitował w wiele wydarzeń:
- w sposób bardzo uroczysty przekazany został sztandar nowym członkom pocztu sztandarowego,
- odchodzący członkowie Parlamentu Uczniowskiego przekazali władzę młodszym koleżankom i kolegom,
- w dalszej części apelu uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i wzorowo sprawujący się otrzymali stypendia,
- nagrodami książkowymi zostali obdarowani najlepsi w konkursach przedmiotowych, natomiast zwycięzcy w konkursach plastycznych, turniejach, projektach otrzymali nagrody - niespodzianki. Dziękujemy naszym sponsorom - Radzie Rodziców i Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniu 27 czerwca odbył się apel podsumowujący pracę w II półroczu roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów klas I-III.
Nagrodami książkowymi zostali obdarowani najlepsi w konkursach przedmiotowych, natomiast zwycięzcy w konkursach plastycznych otrzymali bardzo pożyteczne i miłe nagrody rzeczowe. Dziękujemy naszym sponsorom - Radzie Rodziców i Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.