Od 21 do 27 czerwca uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w Tygodniu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Pierwszego dnia ogłoszono regulamin oraz harmonogram realizacji zadań i konkursów. Każda klasa zobowiązana była do opracowania „Dekalogu rowerzysty”, przygotowania się do konkursu wiedzy o ruchu drogowym oraz wyznaczenia drużyny do prezentacji udzielania pierwszej pomocy. Rywalizacja rozpoczęła się w poniedziałek, gdy wszyscy uczniowie przystąpili do rozwiązywania testów związanych z ruchem drogowym. W ten sposób wyłoniono czteroosobowe drużyny, które ostatniego dnia projektu zmagały się z torem przeszkód, wykazując się wysokim stopniem opanowania jazdy na rowerze. Wspaniale zaprezentowały się również drużyny odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy oraz prezentację „Dekalogu rowerzysty”.
W konkursie międzyklasowym I miejsce zdobyli uczniowie kl. VI b, II – uczniowie kl. IV a oraz III – uczniowie kl. V b.

W rywalizacji indywidualnej w kategorii dziewcząt zwyciężyła Natalia Szynka z kl. IV b, II miejsce zajęła Patrycja Nowacka z kl. VI a, a na III miejscu uplasowała się Klaudia Pietrzak z kl. V a.

Wśród chłopców zwycięzcą został Wojciech Alejski z kl. VI b, II miejsce zajął Sambor Rosik z kl. IV a oraz III miejsce – Alex Zjeżdżała z kl. VI b.

Na zakończenie turnieju wszyscy uczniowie klas czwartych otrzymali karty rowerowe.
Gratulujemy !
Życzymy bezpiecznych i wesołych wakacji!