Dzień 11 czerwca uczniowie naszej szkoły poświęcili ppłk. dr. Bernardowi Śliwińskiemu – przyszłemu patronowi szkoły.
Wszyscy uczniowie już wcześniej, na lekcjach z wychowawcą, zapoznawali się ż życiem i działalnością Bernarda Śliwińskiego, który pochodził z Ponieca i walczył o niego w czasie Powstania Wielkopolskiego. 11 czerwca pogłębiali swą wiedzę o tej postaci. Oglądali film pt. „Tak rodziła się wolność”, który przybliżył im działania powstańcze na ziemi gostyńskiej i ponieckiej w grudniu 1918 r. oraz styczniu i lutym 1919. Po seansie wysłuchali krótkiego montażu słowno-muzycznego, którego głównym bohaterem był oczywiście Bernard Śliwiński. Następnie wyruszyli w trasę, wykonując zadania gry ulicznej – „Zostali zaproszeni na spacer mały, podczas którego poznali człowieka chwały”. Głównym celem tej zabawy było przybliżenie uczniom postaci Bernarda Śliwińskiego, który był przecież z Poniecem bardzo związany – tutaj się urodził, chodził do naszej szkoły i walczył o rodzinną ziemię. Uczniowie mieli także do wykonania zadania w klasach – wszyscy robili rozetki, które przypięli na apel kończący ten dzień, projektowali nowe logo szkoły, sporządzali portrety przyszłego patrona, a także układali o nim rymowanki. Ci, którzy mieli więcej czasu, wykonali również okolicznościowe pocztówki upamiętniające powstańców oraz w formie planu zdarzeń przedstawili przebiegu powstania na terenie naszej gminy.  
Tego dnia uczniowie na pewno wzbogacili swoją wiedzę o Bernardzie Śliwińskim. Przekonali się, że stanowić on może wzór patriotyzmu, poświęcenia, pracowitości i odpowiedzialności – z całą pewnością to dobry Patron dla naszej szkoły.

 Galeria zdjęć: