Tradycją naszej szkoły są apele podsumowujące wyniki w nauce i zachowaniu za II półrocze roku szkolnego.
Tak było i tym razem. Pierwszy odbył się 15 czerwca w budynku C dla uczniów klas I – III; 18 i 19 czerwca odbyły się apele w budynku A dla uczniów klas IV – VI oraz VII – III OG. Podczas tych uroczystości wręczone zostały nagrody uczniom, którzy odnieśli sukcesy w szkolnych konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Uczniowie z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem odebrali odznaki „Wzorowy Uczeń Westerplatczyk” oraz stypendia. Stypendia wręczono również sportowcom, którzy osiągnęli doskonałe wyniki na szczeblu wojewódzkim. Były także nagrody dla tych, którzy zebrali najwięcej baterii oraz byli każdego dnia w szkole, czyli osiągnęli stuprocentową frekwencję.
Sponsorem wszystkich nagród była Rada Rodziców – dziękujemy!Galeria zdjęć: