„W kręgu poezji”
znaleźli się 13 czerwca uczestnicy oraz jury konkursu recytatorskiego zorganizowanego dla uczniów klas I – III przez opiekuna biblioteki szkolnej. Celem konkursu było m.in.: popularyzowanie poezji wśród dzieci, rozwijanie zdolności recytatorskich, ukazanie piękna języka polskiego, zachęcanie do występów na scenie, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci. Wszystko to udało się osiągnąć.
Konkurs przebiegał dwustopniowo: I etap to eliminacje klasowe, podczas których nauczyciel uczący oraz bibliotekarz szkolny typowali po dwóch uczniów z każdej klasy; II etap – konkurs główny dla zwycięzców eliminacji klasowych.
Uczestnicy prezentowali dowolny utwór poetycki dla dzieci z dorobku polskich wierszopisarzy. Dominowały utwory Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz Ludwika Jerzego Kerna.
W eliminacjach klasowych wzięło udział 57 dzieci, a do drugiego etapu zakwalifikowało się 16. Każdy recytator prezentował dwa wiersze: pierwszy, którym wygrał kwalifikacje oraz drugi „nowy”.
Komisja dokonała oceny wg następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). Niektórzy recytujący przygotowali do prezentacji strój oraz rekwizyty, co dodatkowo urozmaiciło występy.
Wspaniałe nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu „W kręgu poezji” ufundowane zostały przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Poniecu – p. Macieja Malczyka, a poczęstunek dla dzieci ufundował sklep państwa Nowaków. Serdecznie dziękujemy!
Poziom występów był bardzo wysoki, komisja konkursowa miała bardzo utrudnione zadanie. Po naradzie, jury w składzie: Anna Krauze, Marzena Bączyk, Maria Czeszel, Magdalena Kubeczka oraz pracownik miejskiej biblioteki – Joanna Bączyk, wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce: Eliza Domagała III a
II miejsce: Adam Woźny III b
III miejsce: Julia Jankowiak I b
Wyróżnienia: Maja Brink III c, Elena Kania II b, Bianka Konieczna III a.
Zwycięzcom gratulujemy! Zapraszamy za rok do udziału w konkursie.

 Galeria zdjęć: