Uczniowie naszej szkoły wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniem „Dziecko” oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu podjęli wspólne  działania pod nazwą „Mikołaje 2018 – akcja pomocowa na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i osób starszych”.
Akcja charytatywna miała na celu przygotowanie paczek świątecznych dla wskazanych przez organizatorów dzieci oraz osób starszych.
W tym roku uczniowie naszej szkoły przygotowali podarunki dla 21 osób (10 dzieci oraz 11 osób starszych). Do akcji przystąpiło aż 17 klas naszej szkoły – od IV do III gim.  Wcześniej odbyło się losowanie osoby, dla której uczniowie przygotowywali paczkę. Potem, pod opieką wychowawców, pakowali i dekorowali podarunki.
Nasi ponieccy wolontariusze wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wrażliwością na potrzeby innych oraz dobrym sercem. Duże podziękowania należą się rodzicom, którzy za pośrednictwem swoich dzieci wsparli tak wiele osób.
W środę, 19 grudnia o godz. 10.35 wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zebrali się na boisku szkolnym, by uroczyście przekazać paczki pracownikom PCPR w Gostyniu oraz OPS w Poniecu, którzy wręczą je przed świętami najbardziej potrzebującym osobom naszej gminy.
Przedstawiciele PCPR-u podziękowali ponieckim Mikołajom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie wspaniałych prezentów, a na ręce dyrektora szkoły, pana Ryszarda Godziewskiego, złożyli dyplom – podziękowanie za udział w akcji „Mikołaje 2018”.
Koordynatorami akcji były: pedagog szkolny p. Blanka Barczyńska oraz p. Alicja Siama.

 Galeria zdjęć: