W ostatni piątek przed feriami odbył się krótki apel podsumowujący osiągnięcia edukacyjne w I półroczu roku szkolnego. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych 5,00 i wyższą oraz otrzymali wzorową ocenę z zachowania, odebrali tego dnia stypendia naukowe. Podczas tego krótkiego spotkania dzieci i młodzież szkolna usłyszeli kilka słów przypomnienia o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw w czasie ferii. Z uśmiechami na twarzach rozeszli się do klas, a potem z okrzykiem radości ruszyli do domów: „Nareszcie ferie!”

 Galeria zdjęć: