Drodzy Rodzice!


Z informacji uzyskanych od związku zawodowego działającego w szkole wynika, że pracownicy mogą przystąpić do strajku.
Zgodnie z art. 20 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych informuję, że od 8 kwietnia br. do odwołania decyzją większości pracowników Szkoły Podstawowej im. ppłk. dr. B. Śliwińskiego w Poniecu szkoła przystępuje do ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

W związku z tym zajęcia nie będą odbywać się według planu. Zdaję sobie sprawę, że protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Proszę jednak o wyrozumiałość i zrozumienie dla idei.
 
W czasie strajku w szkole odbywać się będą zajęcia świetlicowe, nie jestem jednak w stanie zapewnić należytej opieki wszystkim uczniom. Liczę na zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę, aby w miarę możliwości, zapewnić dzieciom opiekę w domu.

Rodziców uczniów klas trzecich gimnazjalnych i ósmoklasistów pragnę zapewnić, iż podejmuję intensywne działania, aby zaplanowane egzaminy odbyły się w terminie.
Liczę raz jeszcze na zrozumienie.


Dyrektor Szkoły
Ryszard Godziewski