Ponieccy wolontariusze udzielają się
w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu
Uczniowie naszej szkoły zawsze angażują się we wszystkie proponowane przez szkołę oraz inne instytucje akcje, przynosząc w ten sposób radość innym.
W mijającym roku szkolnym gimnazjaliści bardzo chętnie brali udział w przygotowywaniach i przeprowadzaniu różnych imprez organizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Poniecu.
W dniu 11 maja uczniowie klas III gimnazjalnych pomagali wychowawcom przedszkola podczas przygotowań do festynu (ustawianie krzeseł, stołów) oraz w czasie jego przebiegu (malowanie dzieciom twarzy, wykonywanie bransoletek i tatuaży).
31 maja, podczas obchodów Dnia Dziecka, zabawiali przedszkolaków w strojach zwierzątek ze znanych bajek.
W tym miejscu pedagog szkolny, p. Blanka Barczyńska, bardzo serdecznie dziękuje następującym uczniom:
- z kl. III CG: Wiktorii Skrzypczak, Magdalenie Grodzkiej, Miłoszowi Bońcowi, Kacprowi Skopińskiemu, Szymonowi Szwarczyńskiemu, Klaudii Wróblewskiej, Juliannie Kociembie, Martynie Wojczak, Marcinowi Kubiakowi, Robertowi Piotrowiczowi, Janowi Idziakowi
- z kl. III AG: Wiktorii Przegoń, Mai Barczyńskiej, Kasandrze Pierzynowskiej, Wiktorii Grzelczak, Roksanie Czwojdrak, Roksanie Skrzypczak, Annie Mateckiej, Nikoli Zastrożnej, Joannie Boguszyńskiej, Oldze Cieślak oraz Weronice Kluczyk.