Pani wicedyrektor Anna Krauze zaprosiła wszystkich uczniów naszej szkoły na apele podsumowujące osiągnięcia uczniowskie w II półroczu roku szkolnego 2018/2019.
13 czerwca odbył się taki apel dla uczniów klas I – III. Wszystkie dzieci, pięknie, galowo ubrane wstawiły się o godz. 10.00, by spotkać się z panią dyrektor i dokonać podsumowania. Wielu uczniów odebrało tego dnia nagrody książkowe za osiągnięcia w konkursach, m.in. czytelniczym i recytatorskim oraz dla najlepszych czytelników biblioteki szkolnej i uczniów ze stuprocentową obecnością na zajęciach edukacyjnych. Nie zabrakło także nagród rzeczowych dla laureatów konkursów artystycznych.
14 czerwca odbyły się podobne apele dla uczniów klas starszych (na 5. lekcji dla klas IV – VI, a na szóstej dla klas VII – III gim). Tutaj również pani dyrektor wspólnie z dyrektorem szkoły wręczyli nagrody książkowe zwycięzcom konkursów przedmiotowych oraz uczniom ze stuprocentową frekwencją. Dla najlepszych sportowców – naszych szkolnych siatkarzy oraz dla laureatów konkursów artystycznych były nagrody rzeczowe. Zawodniczki zespołu „Natia” za swoje tegoroczne, wybitne osiągnięcia odebrały z rąk pani dyrektor statuetki.
Wszystkim uczniom ze średnią ocen 5,00 i wyższą oraz wzorowym zachowaniem wręczone zostały stypendia naukowe.
Gratulujemy!
Życzymy podobnych sukcesów w przyszłym roku szkolnym!
Za liczne nagrody dziękujemy sponsorom: Radzie Rodziców oraz Burmistrzowi Ponieca.

 Galeria zdjęć: