Definicja patriotyzmu lokalnego mówi, że to umiłowanie i przywiązanie do miejsca swojego zamieszkania (miasta, miasteczka, wsi), często nazywanego małą ojczyzną. Aby lepiej poczuć tę więź i szanować swoje miejsce zamieszkania, dobrze jest znać przeszłość, czyli historię najbliższej miejscowości. I właśnie uczniowie z klasy VI d zgłębiali tę wiedzę w czasie wycieczki rowerowej. Atrakcje związane ze wspólnym spędzaniem czasu na rowerówce połączyli z lekcją historii swej małej ojczyzny.
Ich trasa rozpoczęła się w miejscu, gdzie w czasie powstania mieściła się komenda frontu Grupy Leszno, a dziś znajduje się posterunek policji. Następnie udali się w kierunku Miechcina (tu zatrzymali się przy kamieniu pamiątkowym z tablicą poświęconą powstańcowi Janowi Drożdżyńskiemu), potem przez Janiszewo w kierunku Waszkowa (w tym miejscu oddali hołd poległemu powstańcowi Józefowi Kuszowi, który zginął podczas ataku niemieckich oddziałów na tę wioskę). Dalej przez Zawadę kierowali się do Gościejewic i znowu zrobili krótki postój u zbiegu dróg – stanęli przed głazem z tablicą upamiętniającą śmierć kilkunastu powstańców wielkopolskich poległych w styczniu 1919 roku. W gościejewickim parku, przy stawie zrobili sobie przerwę na śniadanie i rozprostowanie nóg, a potem ruszyli dalej w stronę Sowin – wieś ta w czasie powstania stanowiła jeden z punktów frontu, a i wielu jej mieszkańców przystąpiło ochotniczo do walk. Swoją wycieczkę szóstoklasiści zakończyli na ponieckim cmentarzu – minutą ciszy oddali cześć poległym powstańcom i zapalili znicz pamięci.
Mieszkańcy Ponieca i okolic 100 lat temu wykazali się wielkim poświęceniem, odwagą i ofiarnością. Mają swój udział w zwycięstwie Powstania Wielkopolskiego, dzięki któremu prawie cała Wielkopolska znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego.
Nasi szóstoklasiści będą już teraz o tym pamiętać, poznali historię swojej małej ojczyzny i na pewno stała się im ona bliższa. Zgłębili też wiedzę o patronie naszej szkoły – Bernardzie Śliwińskim, który to przecież stanął na czele powstania na ziemi ponieckiej.


Opracowała: Danuta CieślakGaleria zdjęć: