Za nami formalności. Czas na realizację. Nasi uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym. Od dziś wszyscy zainteresowani uczniowie mogą posiadać mLegitymację.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a szkołą – to był konieczny warunek do tego, by uczniowie mogli korzystać z mLegitymacji. Taki dokument mamy podpisany. A to oznacza, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. ppłk. dr. B. Śliwińskiego lada moment będą używać elektronicznej wersji legitymacji szkolnej.

Zawsze pod ręką
Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel. To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które nie tylko ułatwi życie uczniom, ale powinno też spodobać się rodzicom –  mLegitymacja powinna rozwiązać odwieczny rodzinny problem - ciężko będzie zostawić ją w domu. Mało który młody człowiek nie pamięta przecież o zabraniu telefonu komórkowego. Co więcej, mLegitymację będzie można zainstalować w telefonie rodzica.
Wdrożenie mLegitymacji ma umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Podstawa do zniżek:
- mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina,
- mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.
Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Co jest w środku?
W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:
•    imię i nazwisko ucznia,
•    numer legitymacji,
•    datę wydania,
•    termin ważności,
•    status użytkownika (uczeń),
•    datę urodzenia,
•    PESEL,
•    nazwę i adres szkoły.
Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Dla wszystkich
mLegitymację szkolną - mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. MLegitymacja szkolna będzie uzupełnieniem standardowej formy – papierowej.
Od dzisiaj upoważniłem, osoby (sekretarzy szkoły), które otrzymały dostęp do dedykowanego portalu umożliwiającego wystawianie i obsługę mLegitymacji.

Wskazówki dla rodziców
mLegitymacja może być zainstalowana tylko na jednym urządzeniu (w przypadku młodszych uczniów może być to telefon rodzica). Niestety aplikacja działa tylko na systemie Android (w wersji co najmniej 6.0). Jak zapewnia nas resort cyfryzacji, wkrótce pojawi się też na IOS. Taki dokument jest tak samo ważny jak legitymacja papierowa.

Jak uzyskać mLegitymację patrz - KOMUNIKATY  mLegitymacja