Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.
O tym ważnym wydarzeniu w życiu narodu polskiego przypomnieli nam uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, którzy zaprosili nas na uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wysłuchaliśmy ciekawej lekcji historii, obejrzeliśmy prezentację uzupełniającą oraz film, a także śpiewaliśmy wspólnie patriotyczne pieśni.
Dziękujemy uczniom gimnazjum i ich nauczycielom za zaproszenie.