30 kwietnia odbyło się wielkie sprzątanie na terenie gminy Poniec. Po raz kolejny wspólnie z nauczycielami wzięliśmy udział w tejże akcji przygotowanej i przeprowadzonej przy udziale Urzędu Miejskiego i Publicznego Gimnazjum w Poniecu. Zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawice wyruszyliśmy w różne strony naszej miejscowości; uczniowie mieszkający poza Poniecem porządkowali swoje wioski.
Śladem ubiegłych lat posprzątaliśmy w szczególności rowy wzdłuż dróg, obrzeża okolicznych lasów, chodniki, parki i zielone skwery. Pogoda nam dopisywała; teraz w czystym otoczeniu możemy odpoczywać w czasie majowego weekendu.
Wyniki akcji :
Uczniowie z naszej szkoły zebrali 135 worków śmieci: zamiejscowi 72 worki oraz 2 telewizory,
miejscowi 63.