Stosownie do postanowień art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 (parter) oraz na stronie internetowej www.sp.poniec.pl został podany do publicznej wiadomości w dniu 28 lutego 2020 r. na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego przeznaczony do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu dentystycznego w zakresie świadczenia usług stomatologicznych.Załączniki: