Do świata poezji przenieśli się uczniowie klas I – III biorący udział w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji” organizowanym przez bibliotekę szkolną. 20 uczestników wyłoniono w trakcie eliminacji klasowych, które odbyły się w 1. połowie maja.
Komisja oceniała: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
Konkurs miał na celu popularyzowanie poezji wśród dzieci, rozwijanie zdolności recytatorskich i przezwyciężanie onieśmielenia, odkrywanie aktorskich talentów, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, ukazanie piękna języka polskiego.
Mali recytatorzy prezentowali przed komisją konkursową dwa wiersze z repertuaru poezji polskiej dla dzieci. Usłyszeliśmy m. in. Lokomotywę, Kłamczuchę, Skarżypytę, Okulary, Stefka Burczymuchę, Żuka, Pawła i Gawła oraz wiele innych pięknych, polskich wierszy. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali się wspaniale. Wybór najlepszych był trudny, jednak po obradach wyłoniono zwycięzców:
I miejsce: Maria Sobczyk kl. II c
II miejsce: Wiktoria Wrotyńska III a
III miejsce: Bianka Konieczna I a
Wyróżniono następujących uczniów:
Marcelinę Woźniak III b, Justynę Wojtkowiak II a, Nadię Pacewicz I c, Nicol Juskowiak II d, Jessicę Musielak III c, Kasandrę Juskowiak III c, Maksymiliana Kuźniaka II c.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, których sponsorami byli: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, Rada Rodziców, sklep Alina Nowak oraz Urząd Miasta i Gminy w Poniecu.
Nawiązaliśmy współpracę z Gminną Biblioteką Miejską w Poniecu, z oddziałem dziecięcym. Pracująca w nim pani Jolanta Pawłowska była członkiem komisji konkursu.