Dnia 21 czerwca, we wtorek, dla młodszej grupy uczniów odbył się apel podsumowujący pracę w II półroczu roku szkolnego 2015/2016. Nagrodami książkowymi zostali obdarowani najlepsi w konkursach przedmiotowych, natomiast zwycięzcy konkursów plastycznych otrzymali bardzo pożyteczne i miłe nagrody rzeczowe. Nie zabrakło też upominków dla tych, którzy zebrali najwięcej baterii.
W środę podobny apel podsumowujący miał miejsce w budynku A, dla uczniów klas IV – VI. W pierwszej części dnia w sposób bardzo uroczysty przekazany został sztandar nowym członkom pocztu sztandarowego, a następnie odchodzący członkowie Parlamentu Uczniowskiego przekazali władzę młodszym koleżankom i kolegom.
W dalszej części apelu laureaci konkursów przedmiotowych zostali obdarowani nagrodami książkowymi, a zwycięzcy i wyróżnieni w konkursach plastycznych otrzymali zestawy przyborów szkolnych. Były też upominki dla uczniów ze 100 % frekwencją oraz dla tych, którzy zbierali baterie. Dziękujemy naszemu sponsorowi - Radzie Rodziców.
Na koniec uroczystego apelu pani dyrektor wręczyła stypendia uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.