W piątek 22 października odbył się uroczysty apel z okazji pasowania pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie klasy III a pod kierunkiem p. Marzeny Bączyk przygotowali piękny występ, podczas którego wszyscy pierwszoklasiści mogli utrwalić sobie wiedzę na temat poszanowania i miłości do książek.   Wystąpili także nauczyciele - przeczytali wiersze, których tytuły dzieci musiały odgadnąć.  Poradziły sobie doskonale z tym zadaniem.
Uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie – ślubowali wypełnianie obowiązków czytelnika i szacunek dla książek. Następnie zostali symbolicznie pasowani książką przez dyrekcję szkoły: p. Joannę Zborowską oraz p. Ryszarda Godziewskiego, a także otrzymali prezenty w postaci dyplomów i pięknych zakładek do książek ufundowanych przez Radę Rodziców.

Opracowała:
Magdalena Kubeczka

 Galeria zdjęć: